Prijedor – Turistička agencija Vuković
Adresa: Zanatska 45, Prijedor
Telefon: 052/911-999
Mobilni: 065/914-304
E-mail: agencija.pd@gmail.com

Kozarska Dubica – Turistička agencija Vuković
Adresa: Svetosavska bb, Kozarska Dubica
Telefon: 052/416-840
Mobilni: 065/695-920
E-mail: prevoz_vukovic@teol.net

 

Turistička agencija Vuković posluje u sklopu firme Prevoz Vuković d.o.o. , za prevoz, turizam i trgovinu

LICENCA MTT : RS-AB-052-4403280170005 od 23.07.2011. godine